Skip to main content

Văn bản - Chính sách mới

Bắt đầu từ tháng 4/2016, nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ; Bổ sung một số mặt hàng vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, v.v…

Bắt đầu từ tháng 5/2015, nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến ngành Công Thương sẽ có hiệu lực thi hành như: Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê; Thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu; Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, v.v ...

Ngày 12/3/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện mới bắt đầu từ ngày 16/3/2015.

Thực hiện kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú thọ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Phú thọ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, căn cứ vào việc phát triển thương mại và phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Ngày 09 tháng 9 năm 2013 UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc Duyệt vị trí xây dựng chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2013/TT - BCT quy định về xuất khẩu than.

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2013/BCT quy định về điều kiện kinh doanh than.