Skip to main content

Giá cả hàng hóa

Tình hình giá cả thị trường
Tháng có tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dung của người dân tăng cao, đặc biệt là giá lương thực và thực phẩm tăng so với các tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2014 tăng 0,49% so tháng trước, trong đó thị trường khu vực thành thị tăng 0,58%, khu vực nông thôn tăng 0,47%.

Tháng 9/2013 giá các mặt hàng trên thị trường tương đối ổn định không có biến động lớn, nhóm phân bón, vật liệu xây dựng có biến động không rõ rệt, giá gas tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2013 tăng 0,25% so tháng trước. Bình quân 7 tháng năm 2013 so với cùng kỳ năm trước tăng 6,14%.