Skip to main content

Tin tức & Sự kiện

Ngày 16/1/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Ngày 29/11/2017 Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chiều ngày 19/7/2017, tại hội trường Sở Công Thương Phú Thọ đã diễn ra Đại hội Chi Bộ IV thuộc Đảng Bộ Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/02/2017 chi Đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Ngày 07/9/2016, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ IV đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Phạm Bích Hà – Cán bộ công tác tại phòng Hành chính – Tổng hợp.