Skip to main content


Tin Tiết kiệm năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 2016: Từng bước đi tới hiệu quả nhất định

Thứ hai 13/02/2017 15:22:17
      Quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chính sách được ưu tiên hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế gắn với an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
      Theo dự báo của các chuyên gia, các tổ chức hàng đầu về năng lượng thì đến năm 2050, nhu cầu về năng lượng của Việt Nam sẽ tăng lên 15 lần và chất thải cacbon phát ra do tiêu dùng năng lượng sẽ tăng 26 lần so với năm 2000. Bởi vậy, nếu không kịp thời có những chính sách phát triển năng lượng bền vững, thì Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng và chuyển thành nước nhập khẩu năng lượng trong tương lai. Bên cạnh việc thiếu hụt năng lượng lớn, Việt Nam cũng đang đối mặt với một thực trạng còn đáng lo ngại hơn, đó là sử dụng năng lượng lãng phí và thiếu hiệu quả.
      Do vậy, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Luật ra đời là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
      Trên thực tế, việc tiết giảm năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp cho các đơn vị liên quan, cho người dân mà còn đưa “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” vào cuộc sống.
      Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các đơn vị và sự vào cuộc các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Phú Thọ triển khai tốt, từng bước mang lại hiệu quả nhất định.
      Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt 2 nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đó là “Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo qui định tại thông Tư số 09 của Bộ Công Thương”  và “Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm SD NLTK&HQ khu vực phía Bắc” : Thực hiện hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp. Tư vấn đầu tư thực hiện giải pháp về SD NLTK&HQ 1 doanh nghiệp.
      Đối với các nhiệm vụ thuộc chương trình SD NLTK&HQ tỉnh Phú Thọ: Trung tâm đã tổ chức tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuyên truyền tới các doanh nghiệp, tới từng hộ gia đình, từng người dân. Đã biên soạn, in ấn và phát hành 2.000 tờ rơi, sổ hướng dẫn hướng dẫn về SD NLTK&HQ. Tổ chức 02 hội thi “Gia đình tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” tại huyện Thanh Thủy và Yên Lập; Tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Người quản lý năng lượng” cho 23 học viên thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
    Hội thi gia đình tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả 2016 tại Yên Lập
      Trung tâm đã hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Áp dụng công nghệ, thiết bị SD NLTK&HQ trong sản xuất” cho 01 doanh nghiệp; Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 03 doanh nghiệp.
 
Khảo sát, kiểm toán năng lượng tại doanh nghiệp
       Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Công ty điện lực Phú Thọ tổ chức thành công Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2016”. Chương trình được phát động từ tháng 6/2016 đến hết tháng 11/2016. Kết quả đã lựa chọn được 20 hộ gia đình đạt danh hiệu: “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” và 100 hộ gia đình đạt danh hiệu: “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2016. Chương trình đã góp phần tiết kiệm được 1.039.240 kWh so với các tháng cùng kỳ năm 2015 tương đương gần 1,54 tỷ đồng.
      Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đồng hành: Giai đoạn đồng hành diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11/2016 gồm các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trang bị kiến thức trong việc sử dụng điện, thiết bị điện an toàn và tiết kiệm như: Tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền “SD NLTK&HQ trong các hộ gia đình” với 250 đại biểu là chị em phụ nữ đại diện cho các cho các hộ gia đình tham dự; Thực hiện viết và đăng 15 bài tuyên truyền trên các báo: Báo Phú Thọ, Báo Phú Thọ điện tử; Báo đời sống và Pháp luật, Báo nhân dân. Thực hiện 10 lượt tuyên truyền và 1 phóng sự về chủ đề tiết kiệm điện phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Phú Thọ; Thực hiện tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên hệ thống phát thanh cơ sở tại phường, xã, phát lời kêu gọi tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện với 100 lượt phát.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện là: Nguồn kinh phí phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho việc triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng còn hạn chế dẫn đến việc triển khai các hoạt động về SD NLTK&HQ chưa thực sự đồng bộ; Chi phí đầu tư cho các giải pháp về SD NLTK&HQ đòi hỏi nguồn vốn lớn, các chính sách hỗ trợ về tài chính đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động đầu tư trong lĩnh vực SD NLTK&HQ còn chưa nhiều, chưa đồng bộ. Vì vậy chưa tạo động lực để các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực SD NLTK&HQ; Hơn nữa việc tuân thủ Luật sử SD NLTK&HQ còn chưa nghiêm, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật chưa thực hiện đầy đủ các qui định của Luật. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực SD NLTK&HQ chưa thực sự hiệu quả, chưa phát hiện và xử lý được những trường hợp vi phạm qui định về SD NLTK&HQ. Dẫn  đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật thực hiện theo cách đối phó.
      Để thực hiện tốt chương trình sử dụng năng lượng có hiệu quả trong năm 2017, Trung tâm đã đề ra một số giải pháp sau:
      Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp tạo tiền đề để triển khai tốt các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
      Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp và các hộ gia đình thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng các mô hình điển hình và nhân rộng các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm trong các đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình.
      Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lượng. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, đồng thời bảo vệ được môi trường. Do vậy đòi hỏi sự chung tay thực hiện của tất cả các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người dân./.