Skip to main content


Tin Tiết kiệm năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Phú Thọ năm 2015 mang lại những dấu hiệu tích cực

Thứ ba 15/03/2016 10:02:54

Năm 2015 là một năm các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai tương đối mạnh mẽ, đã mang lại những dấu hiệu tích cực. Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán năng lượng, xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, tư vấn đầu tư thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng được triển khai đạt hiệu quả cao, giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất đồng thời thực hiện tốt các qui định của pháp luật trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 
        Đối với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 08 hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp cho gần 1.000 đại biểu đại diện cho các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, Trung tâm đã biên soạn, in ấn 500 sổ tay hướng dẫn, 2.000 tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phát hành trực tiếp cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
        Trung tâm đã phối hợp với Công ty điện lực Phú Thọ tổ chức thành công lễ phát động “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng “Giờ trái đất” năm 2015 và tổ chức hội thảo tuyên truyền “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”; Thực hiện thành công Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015” thu hút được 500 tình nguyện viên tham gia các hoạt động hưởng ứng như đạp xe diễu hành, phát các tờ rơi, tờ dán, sổ tay hướng dẫn… Đặc biệt là sự tham gia của 36.552 hộ gia đình. Kết thúc Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2015” Ban tổ chức đã lựa chọn được 200 hộ gia đình đạt giải "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu" mỗi giải trị giá 1.000.000đ, 600 hộ gia đình đạt giải "Gia đình tiết kiệm điện " mỗi giải trị giá 500.000đ, tổng giá trị 800 giải thưởng là 500 triệu đồng. Chương trình đã góp phần tiết kiệm được 1.644.520 kWh (tương đương 2,5 tỷ đồng) so với các tháng cùng kỳ năm 2014.
 
 
        Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp, trong năm 2015, Trung tâm đã triển khai Hỗ trợ kiểm toán năng lượng, tư vấn các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 04 doanh nghiệp. Từ đó, góp phần giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp và ứng dụng mô hình có khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu phù hợp với quy mô và điều kiện của từng doanh nghiệp.
        Trong năm 2015, Trung tâm được bổ sung 02 nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 và Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015. Trung tâm đã tiến hành triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ bổ sung. Thực hiện “Tuyên thông nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, Trung tâm đã xây dựng và phát sóng 02 phóng sự tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bảo vệ môi trường trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Tổ chức 02 hội thảo tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; In ấn và phát hành 1.000 sổ tay hướng dẫn, 1.000 tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với nội dung tuyên truyền “Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Trung tâm đã thực hiện hoàn thành việc Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư thực hiện giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 01 doanh nghiệp. 
        Với nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015, Trung tâm đang tiếp tục triển khai 02 nội dung là “Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo qui định tại Thông tư số 09/2012/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”  và “Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phía Bắc”. Trung tâm sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 03 doanh nghiệp và kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp, Chương trình sẽ kết thúc trong Quý I năm 2016.
        Với kết quả đạt được như trên, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ xác định rõ nhiệm vụ năm 2016 là cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua truyên truyền, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường công tác phổ biến các văn bản Pháp luật, các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, cuộc họp. Nhân rộng phong trào xây dựng “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tư vấn các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.