Skip to main content


Tin Tiết kiệm năng lượng

Hội nghị tuyên truyền về "Tiết kiệm năng lượng - ứng phó biến đổi khí hậu"

Thứ hai 06/07/2015 10:44:10

Hiên nay, việc sử dụng năng lượng đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, không những thế việc sử dụng năng lượng đặt ra những thách thức lớn trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh năng lượng, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được xây dựng thành luật và bắt buộc thực hiện ở tất cả các lĩnh vực, đi đầu là trong lĩnh vực công nghiệp. Chương trình mục tiêu quốc gia về “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đã được triển khai trên phạm vi cả nước. Chương trình được khởi động từ năm 2006, đến nay đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

         Trong thời gian qua, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã có bước chuyển biến và đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng túng, triển khai chưa đồng loạt; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền.
Thực hiện nhiệm vụ truyền thông nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 29/6/2015 Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức Hội nghị “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đổi khí hậu” cho gần 200 đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.
 
 
 
 
        Hội nghị tuyên truyền với mục đích nhằm nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó giúp đẩy mạnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.
Anh Thái