Skip to main content


Tin Tiết kiệm năng lượng

Điện lực Thành phố Việt Trì thông báo về việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng

Thứ ba 16/06/2015 13:24:45

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Phú Thọ tại công văn 1158/PCPT-KNĐN ngày 29/9/2014 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc cải cách thủ tục cấp điện;
Thực hiện bộ quy trình kinh doanh điện năng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc ban hành ngày 15/5/2015.
Điện lực Thành phố Việt Trì áp dụng thời gian lắp đặt công tơ cấp điện mới cho khách hàng( chỉ số tiếp cận điện năng) trên địa bàn thành phố Việt Trì theo văn bản sau đây: