Skip to main content


Hoạt động

Chiến dịch giờ trái đất năm 2018

Thứ hai 19/03/2018 10:25:09
      Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới nhằm nâng cáo ý thức tiết kiệm điện năng, làm giảm khí thải điôxit cacbon một khí gây ra hiệu ứng nhà kính để sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hưởng ứng và thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho các cán bộ công chức, viên chức về ý nghĩa các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 và các biện pháp tiết kiệm, sử dụng các thiết bị điện hợp lý.

- Hưởng ứng và tham gia cá hoạt động của Chiến dịch Giờ trái đất và sự kiện chính thức Giờ trái đất 2018 diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ Thứ Bảy ngày 24/3/2018 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Những thông tin cơ bản về Giờ trái đất .