Skip to main content


Văn bản - Chính sách mới

Duyệt vị trí xây dựng và bổ sụng chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ

Thứ tư 23/10/2013 14:03:57

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, căn cứ vào việc phát triển thương mại và phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Ngày 09 tháng 9 năm 2013 UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc Duyệt vị trí xây dựng chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Theo đó vị trí chợ Vụ Cầu được phê duyệt tại vị trí Khu 3, xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ với diện tích 4.000 m2.
Cũng  theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2013 về việc duyệt vị trí và bổ sung vào quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2000, chợ Thọ Văn thuộc xã Thọ Văn huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ được phê duyệt vị trí và bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, với diện tích là 3.297.8m2, tại vị trí giáp đường huyện lộ Số 8, khu vực Bờ Đầm thuộc khu 3, xã Thọ Văn , huyện Tam Nông , tỉnh Phú Thọ.
Việc chợ Vụ Cầu và chợ Thọ Văn được phê duyệt sẽ giúp cho người dân xã Vụ Cầu, xã Thọ Văn và địa phương lân cận sẽ đáp ứng được nhu cầu mua bán, giao thương, góp phần vào việc phát triển thương mại và phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.