Skip to main content


Tin tức & Sự kiện

Thông báo chuyển trụ sở làm việc

Thứ ba 15/10/2013 16:00:14
Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng xin thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị nội dung như sau:
Chuyển trụ sở làm việc từ trụ sở cũ (đ/c Số 2187 ĐL Hùng Vương, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sang địa điểm mơí: Số 2197 ĐL Hùng Vương, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Kể từ ngày 10/10/2013.
ĐT liên hệ: 0210 3 841 447
Fax:          0210 3 841 767
 
Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng xin thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện trong liên hệ công tác./.