Skip to main content


Quản lý Thị trường

Công tác Quản lý thị trường tháng 10 năm 2013

Thứ ba 03/12/2013 08:42:45

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2013
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban 127TW, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương tỉnh và Cục Quản lý thị trường về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, về chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng chủ yếu và chương trình hành động của tỉnh về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chỉ đạo đột xuất,

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các công việc trong tháng 10 năm 2013 như sau:
Tăng cường kiểm tra, xử phạt các vụ việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại và trong các lĩnh vực đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp, quản lý và sử dụng hóa đơn, quản lý giá…Kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Tiếp tục phối hợp kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, liên ngành kiểm tra xăng dầu, đo lường chất lượng…
Tình hình thị trường
Tháng 10 năm 2013 mức lưu thông và tiêu thụ hàng hoá trên thị trường kém sôi động, lượng hàng hóa tiêu thụ giảm nhiều so với tháng trước. Do ảnh hưởng của mưa bão nên các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau quả tươi đều tăng giá. 
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không có biến động nhiều trừ một số mặt hàng như: Xăng giảm một lần 400 đồng/ lít(ngày 07/10). Đến thời điểm báo cáo trên địa bàn thành phố Việt Trì giá xăng RON 92 là 24.350 đồng/ lít, giá dầu Diesel DO 0,05S vẫn giữ là 22.750 đồng/ lít; Giá gas giảm 8.000 đồng/bình 12 kg ngay trong ngày đầu tiên của tháng (01/10). 
Trong những mặt hàng có biến động về giá thì Vàng là mặt hàng có biến động về giá tương đối lớn, tính đến thời điểm này (25/10) giá vàng là 37,36 tr.đ/lượng; Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 21.036đ/USD.
Hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường
Công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:
Công tác triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch trong kiểm tra, kiểm soát
Bám sát chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 127 và của Sở Công thương Phú Thọ, Chi cục Quản lý thị trường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác, thu được nhiều kết quả quan trọng góp phần hạn chế buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại tại các văn bản sau:
+ Kế hoạch số 109/KH-QLTT ngày 16/9/2013 của Chi cục về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường quý IV/2013; 
+ Kế hoạch số 115/KH-QLTT ngày 08/10/2013 của Chi cục về việc kiểm tra, kiểm soát xử lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 
+ Công văn số 118/QLTT-NVTH ngày 25/10/2013 về việc mở sổ theo dõi tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;
+ Triển khai Kế hoạch số 136/KH-QLTT ngày 06/12/2012 kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2013 của Chi cục đã được phê duyệt... 
Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật.
- Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đến từng cán bộ, công chức, hộ kinh doanh nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị. 
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập trung vào các văn bản mới ban hành, các vấn đề mới phát sinh; thành lập các đường dây nóng tiếp thu kịp thời phản ánh các vấn đề đột xuất, nổi cộm trên thị trường; thực hiện các phóng sự về công tác quản lý thị trường, khuyến cáo người tiêu dùng trong việc nhận biết hàng thật - giả. 
Trong thực thi nhiệm vụ, các Đội quản lý thị trường đã kết hợp việc kiểm tra với việc tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về các vấn đề liên quan đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
Kết quả kiểm tra, kiểm soát:
Kết quả Quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra, xử lý:
+ Tổng số vụ kiểm tra:    223 vụ.
Cụ thể :     - Số vụ vi phạm:   131  vụ. 
+ Tổng số tiền phạt và tịch thu trong tháng:      301.793.000  đồng.                   Cụ thể:         - Tiền phạt VPHC:            168.600.000 đồng.       
                                 - Tiền bán hàng tịch thu:     94.070.000 đồng.          
                               - Trị giá hàng tịch thu tiêu hủy:   39.123.000  đồng.
  * Trong đó:
- Kết quả kiểm tra theo kế hoạch:
+ Tổng số vụ kiểm tra theo kế hoạch:  164 vụ.
           Cụ thể:   - Số vụ vi phạm:  91 vụ.
+ Tổng số tiền phạt và tịch thu là:     105.978.000 đồng. 
            Cụ thể:           - Tiền phạt VPHC:    98.600.000 đồng.       
                                - Trị giá hàng tịch thu tiêu hủy:   7.378.000 đồng.
- Kết quả kiểm tra đột xuất:
+ Tổng số vụ kiểm tra:    59  vụ.
Cụ thể   :      - Số vụ vi phạm:   19  vụ
 + Tổng số tiền phạt và tịch thu là:    195.815.000 đồng. 
            Cụ thể:           - Tiền phạt VPHC:  70.000.000 đồng.       
                                   - Tiền bán hàng tịch thu:  94.070.000 đồng.          
                                - Trị giá hàng tịch thu tiêu hủy:  31.745.000 đồng.
Kết quả thực hiện phối hợp với các ngành khác: 
- Trên từng địa bàn được phân công lực lượng quản lý thị trường đã cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND các huyện, thành, thị thành lập:
- Các đội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện như: Công an, Thuế, Y tế.... kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch. 
- Qua công tác kiểm tra, kiểm soát đã kết hợp công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Kết quả đạt được: 
+ Tổng số vụ kiểm tra:   08 vụ.
Trong đó:     - Số vụ vi phạm:   08  vụ.
          + Tổng số tiền thu nộp NSNN: 5.750.000 đồng.
 
Chi cục QLTT Phú Thọ