Skip to main content


Khu - cụm công nghiệp

Lãnh đạo cục Công nghiệp địa phương thăm và kiểm tra công tác quản lý Cụm Công nghiệp

Thứ ba 23/07/2013 08:21:14

Vừa qua, Đoàn công tác của Cục công nghiệp địa phương- Bộ Công Thương do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục công nghiệp địa phương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Công Thương Phú Thọ về thực trạng quản lý quy hoạch, phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng dự và làm việc có đại diện lãnh đạo Phòng QLCN, Phòng KH-TC, Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã quy hoạch 22 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch là 1.254,0 ha. Trong đó có 11 cụm công nghiệp hoàn thành lập quy hoạch chi tiết là: Cụm CN Bạch Hạc, Phượng Lâu 1, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Giáp Lai, Lương Sơn, Nam Thanh Ba, Thị trấn Hạ Hoà, Hoàng Xá, Thị trấn Sông Thao, Sóc Đăng; 07 cụm có dự án đầu tư hạ tầng được UBND tỉnh phê duyệt là CCN Bạch Hạc, Phượng Lâu 2, Kinh Kệ - Hợp Hải, Nam Thanh Ba, Trị trấn Hạ Hoà, Thị trấn Sông Thao, Sóc Đăng; 06 huyện, thành, thị đã thành lập Ban quản lý cụm CN như: Thành  phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba, huyện Cẩm Khê. Hiện có 02 CCN cơ bản đầu tư xong hạ tầng đi vào hoạt động và tỷ lệ lấp đầy đạt cao trên 60%  là CCN Bạch Hạc (TP Việt Trì) và CCN Đồng Lạng (huyện Phù Ninh), do BQL Khu công nghiệp tỉnh quản lý.
 
Ngoài Công ty phát triển hạ tầng KCN (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban quản lý Khu CN); Có 02 doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm là: Công ty TNHH Tasco 100% vốn Hàn Quốc (Cụm Đồng Lạng); 01 Doanh nghiệp TN Thành Công (CCN Hoàng Xá). Các CCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư đường giao thông, điện, cấp, thoát nước; một số cụm đã có một số Nhà đầu tư thuê đất và đang triển khai thực hiện đầu tư. Nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng rất hạn chế, đến hết năm 2011, có 06 cụm CN được NSTW cấp hỗ trợ với tổng số tiền là 11 tỷ đồng; 05 Cụm CN được hỗ trợ 1.426 triệu đồng làm quy hoạch chi tiết. Vì vậy còn lại 11/22 cụm chưa làm quy hoạch chi tiết, chưa có hạ tầng và mặt bằng sạch dẫn đến sức thu hút đầu tư kém, trong khi có những cụm được quy hoạch chi tiết xong nhưng không triển khai được dự án nào (Cụm CN thị trấn Hạ Hòa) không phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
 
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận; Đoàn Công tác kết luận: Các CCN được hình thành và phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều phù hợp với quy hoạch xây dựng và phát triển các KCN chung của cả nước và quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. Thu hút được lượng vốn đầu tư lớn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sản xuất của các doanh nghiệp trong CCN đóng góp tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu chung của tỉnh. Giải quyết nhiều việc làm, đào tạo nguồn nhân lực góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
 
Thời gian tới, Sở Công thương cần tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khu kinh tế, Khu CN, CCN trên địa bàn. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề về: Điều chỉnh diện tích quy hoạch cụm CN dưới 75 ha; rà soát lại quy hoạch theo khả năng, tiềm lực tài chính, các lợi thế, hoặc khó khăn để tăng, giảm, tạm dừng; thay đổi quy hoạch cho phù hợp, không chạy theo phong trào, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng cung vượt quá cầu, không sử dụng đất chuyên canh sản xuất nông nghiệp... Chỉ rõ người quản lý, chủ khai thác hạ tầng, quỹ đất đối với các CCN trên địa bàn tỉnh hình thành trước khi Quy chế 105 có hiệu lực; UBND tỉnh Phú Thọ cần sớm ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh như: Đề nghị bổ sung quy hoạch Cụm CN Cổ Tiết, huyện Tam Nông; Cụm CN Tử Đà – An Đạo, huyện Phù Ninh; Cụm CN Bãi Ba Đông Thành, huyện Thanh Ba vào quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh đến 2020, đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết. 
Trong chương trình làm việc Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế  tại Cụm Công nghiệp Giáp Lai huyện Thanh Sơn và cụm Công nghiệp Hoàng Xá huyện Thanh Thuỷ, nghe các báo cáo và ý kiến đề xuất từ cơ sở. 
 
Quốc Hưng 
Trưởng Phòng Quản lý Công nghiệp