Skip to main content


Văn bản - Chính sách mới

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch Thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Thứ ba 20/10/2015 15:43:46
          Ngày 15 tháng 10 năm 2015 vừa qua tại văn bản số 4282/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.
        Theo đó đến năm 2020, việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh Phú Thọ đạt các mục tiêu chủ yếu sau:
      90% cở sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh được phổ biến các nội dung cơ bản về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
      50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
      25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn và những cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ tiết kiệm được từ 5 - 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm.