Skip to main content


Văn bản - Chính sách mới

Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về giá bán điện

Thứ tư 01/04/2015 10:06:29

Ngày 12/3/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT quy định về giá bán điện. Thời gian áp dụng giá bán điện mới bắt đầu từ ngày 16/3/2015.

Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng giá bán điện bắt đầu từ ngày 16/3/2015.
Chi tiết Quyết định số 2256/QĐ-BCT và Giá bán điện xem tại đây.
 
Theo moit.gov.vn