Skip to main content


Tin tức chung

Thư mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc - Phú Thọ 2017

Thứ sáu 21/04/2017 09:13:57
      Thực hiện Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc Gia năm 2017;
      Năm 2017 tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện của ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc bao gồm: Hội nghị Công Thương vùng; Hội nghị Khuyến công vùng và tổ chức Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc - Phú Thọ 2017.
      Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc - Phú Thọ 2017 với quy mô dự kiến 220 gian hàng tiêu chuẩn. Thời gian dự kiến tổ chức ngày 05/10/2017 đến ngày 11/10/2017. Kinh phí hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng.
      Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo đến các Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố để có kế hoạch tham gia và vận động các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trong cả nước tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc - Phú Thọ 2017.
      Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và tham gia tích cực của Trung tâm các tỉnh, thành phố nhằm góp phần tạo nên thành công chung của Hội chợ.