Skip to main content


Tin tức chung

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

Thứ hai 22/01/2018 15:38:09

Ngày 16/1/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh–Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý công nghiệp, Kế hoạch, Tài chính – Tổng hợp, Quản lý năng lượng, Văn phòng Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.
 
     
 
      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Điêu Việt Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Theo báo cáo, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017 nền kinh tế nước ta đã gặp không ít khó khăn; tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn dự báo…. Tuy nhiên kinh tế, thương mại nước ta đã có bước phục hồi, tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp trong tỉnh tuy đã dần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, giá một số nguyên liệu đầu vào giảm, nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp được thực hiện. Song hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đặc biệt là các các cơ sở công nghiệp nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn do quy mô nhỏ, thiếu vốn đầu tư, năng lực quản lý kém, công tác khảo sát lập dự án đầu tư chưa được quan tâm, đầu tư theo phong trào đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các chương trình nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.Trước khó khăn trên, được sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, trực tiếp là Sở Công Thương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được kết quả cao trong việc triển khai các chương trình khuyến công quốc gia, chương trình khuyến công địa phương, chương trình tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, thong tin tuyên truyền, đào tạo nghề và hoạt động dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp…
      Báo cáo cũng đã xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 và đề xuất một số giải pháp thực hiện để Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng thực hiện từng mục tiêu cụ thể. Tham gia thảo luận có rất nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018; trong đó nổi bật là ý kiến tham luận của Trưởng phòng Khuyến công Nguyễn Thị Trang về nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Khuyến công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian tới và ý kiến tham luận của Trưởng phòng Tư vấn PTCN Nguyễn Thế Vinh về một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp…
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế và định hướng những nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.
      Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, Đồng chí Đặng Việt Phương- Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay từ đầu năm 2018 và yêu cầu các phòng chuyên môn của Trung tâm, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018 đã đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ./.
TT-ĐT