Skip to main content


Tin tức chung

Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2017 - 2019

Thứ hai 06/03/2017 14:31:40

Ngày 24/02/2017 chi Đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

      Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Việt Phương – Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Bí thư đoàn cơ sở Sở Công Thương, đồng chí Hồ Hoàng Anh – Phó bí thư đoàn cơ sở Sở Công Thương – Bí thư chi đoàn Văn phòng Sở Sở Công Thương.
     
 
      Tại đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó bí thư chi đoàn báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2014 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Anh Đức – bí thư chi đoàn báo cáo kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2016. Theo đó nhiệm kỳ 2014 – 2016 công tác Đoàn và phong trào TNN của chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, BCH Đoàn cơ sở; sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng chuyên môn. Số lượng, chất lượng đoàn viên chi đoàn ổn định, ý thức trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên ngày càng cao đã tạo điều kiện cho chi đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2016 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2019 chi đoàn Trung tâm đã đề ra phương hướng về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên chi đoàn; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm và thực tiễn công tác; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đồng hành của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ của người đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng chi đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
      Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng thay mặt ban chấp hành khóa mới phát biểu cám ơn sự tín nhiệm của đại hội và hứa sẽ đoàn kết nhất trí, từng bước khắc phục khó khăn, tích cực tìm tòi, sáng tạo những hình thức, giải pháp cụ thể phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
     
 
      Phát biểu tại đại hội đồng chí Đặng Việt Phương - Bí thư chi bộ - Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Bí thư đoàn cơ sở Sở Công Thương đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà BCH chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế và định hướng những nội dung, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ 2017-2019.
     
 
      Đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp diễn ra thành công. Nghị quyết của Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn bộ đoàn viên thanh niên chi đoàn trong thời kỳ mới. Đại hội thành công hứa hẹn mở ra trang mới cho công tác Đoàn và phong trào TTN của chi đoàn trong giai đoạn tiếp theo.
TT-ĐT