Skip to main content


Quản lý Thị trường

Công tác Quản lý thị trường tháng 10 năm 2014

Thứ hai 08/12/2014 08:42:43

Tình hình chung
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tình hình giá cả thị trường trong tháng 10 tương đối ổn định, một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nhóm dịch vụ giáo dục, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu xây dựng, giá vàng, giá đô la đều giảm so với tháng 9, đặc biệt giá nhóm dịch vụ giáo dục, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng giảm mạnh tác động trực tiếp đến chỉ số giá CPI bình quân tháng 10 tiếp tục giảm nhẹ; Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển bình thường, sức mua của thị trường được cải thiện nhưng ở mức khá khiêm tốn; Hàng hóa lưu thông trên thị trường phong phú đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân

 Bám sát sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp là Sở Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch thực hiện, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, giúp cho thị trường ổn định, phát triển lành mạnh.
 
Tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu:
 
Tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu tuy có giảm  nhưng  vẫn còn diễn biến phức tạp với những phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, hàng hóa vi phạm đa dạng về chủng loại, tập trung vào các loại hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ và giá cả chênh lệch lớn, có mức thuế nhập khẩu cao. Trước tình hình đó, Chi cục đã chỉ đạo các Đội quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm lưu thông trên thị trường. Chú trọng kiểm tra, xử lý trong buôn bán, vận chuyển các mặt hàng gia dụng,  thực phẩm chế biến, thiết bị điện,...
Hàng cấm, hàng nhập lậu chủ yếu từ Trung Quốc vào thị trường nội địa, rồi được chia nhỏ lẻ cho các hộ kinh doanh bày bán, qua kiểm tra trong tháng đã xử lý 05 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu; Số tiền xử lý, thu phạt VPHC: 60.870.000 đồng (trong đó: Phạt VPHC: 19.100.000 đồng; Tiền bán hàng tịch thu:  41.770.000 đồng).
 
Tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: 
 
 Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng sâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra trên thị trường với quy mô, mức độ không lớn. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của đối tượng ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý vi phạm.
        Trong tháng lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động triển khai công tác nắm bắt, đánh giá diễn biến thị trường, phân loại đối tượng để phục vụ công tác quản lý, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trừơng những tháng cuối năm.
   
Gian lận thương mại: 
 
- Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường  trên từng địa bàn được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng, điểm bán ở các chợ, siêu thị về việc thực hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá và bán theo giá kê khai niêm yết, về đo lường, chất lượng và các hành vi gian lận khác trong kinh doanh; Trong tháng các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử lý: 18 vụ; Với số tiền xử lý 15.116.000 đồng ( trong đó: Tiền xử phạt VPHC là 7.200.000 đồng; Tiền truy thu chênh lệch giá bán cao hơn giá kê khai đăng ký là 7.916.000 đồng).
 
Vi phạm trong kinh doanh
 
Qua công tác kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý các hành vi vi phạm chủ yếu về: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hoá hạn chế kinh doanh, kinh doanh hàng hoá có điều kiện, quy định ghi nhãn hàng hoá, vi phạm về điều kiện kinh doanh và các vi phạm khác... Trong  tháng đã kiểm tra, xử lý 81 vụ, với số tiền xử lý: 125.902.000 đồng (trong đó: Tiền phạt VPHC là: 125.725.000 đồng; Trị giá hàng tiêu hủy 177.000 đồng).
 
Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm: 
 
Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thực hiện thường xuyên, quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường kết hợp  tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trong tháng đã kiểm tra, xử lý 11 vụ, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp NSNN là 13.650.000 đồng 
 
Công tác quản lý địa bàn: 
 
Chi cục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện bổ sung sổ bộ, thống kê, phân loại các tổ chức cá nhân  thực tế  đang sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn theo Thông tư  số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương. Làm cơ sở xây dựng dữ liệu quản lý địa bàn phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.
 
Kết quả Quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra, xử lý:
 
+ Tổng số vụ kiểm tra: 160 vụ.
 Cụ thể: Số vụ vi phạm: 115 vụ.
+ Tổng số tiền phạt và tịch thu trong tháng: 215.538.000  đồng. 
Cụ thể:
- Tiền phạt VPHC:165.675.000  đồng.       
- Tiền bán hàng tịch thu: 41.770.000  đồng.
- Truy thu chênh lệch giữa giá bán với giá kê khai, đăng ký: 7.916.000 đồng
  - Trị giá hàng tịch thu tiêu hủy: 177.000 đồng.               
* Trong đó:
- Kết quả kiểm tra theo kế hoạch:
+ Tổng số vụ kiểm tra:  75/91 vụ.
Cụ thể: - Số vụ vi phạm: 39 vụ (trong đó: 04 vụ cảnh cáo).
- Số vụ không vi phạm: 28 vụ. 
+ Tổng số tiền thu phạt VPHC là: 37.075.000 đồng. 
- Kết quả kiểm tra đột xuất:
+ Tổng số vụ kiểm tra: 85  vụ.
Cụ thể:
- Số vụ vi phạm: 76 vụ (trong đó: phạt CC là 03 vụ)
 - Số vụ không vi phạm: 09 vụ. 
 + Tổng số tiền phạt và tịch thu là: 178.463.000 đồng. 
  Cụ thể: 
- Tiền phạt VPHC: 136.516.000 đồng.       
 - Tiền bán hàng tịch thu: 41.770.000 đồng.          
- Trị giá hàng tiêu hủy: 177.000 đồng./.          
               Chi cục QLTT Phú Thọ