Skip to main content


Tin tức & Sự kiện

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, lao động năm 2015

Thứ năm 02/04/2015 09:09:03

Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức, lao động năm 2015.

Tại hội nghị đã được nghe các Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương - PGĐ Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng tham dự hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương.
Cũng tại Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2014.
 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Phương - Giám đốc Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng nhấn mạnh sự thành công của Trung tâm hôm nay chính là nhờ sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
N.H.A.T