Skip to main content


Đào tạo

Tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực

Thứ sáu 25/08/2017 05:34:59
       Thực hiện Luật Điện lực và Thông tư số 27⁄2013⁄TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; trong hai ngày 26-27 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức khóa tập huấn sát hạch kiểm tra viên điện lực cho hơn 160 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ.
 
 
       Tham gia khóa tập huấn, các học viên đã được Ông Nguyễn Đức Khánh – Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương Phú Thọ truyền đạt các kiến thức cần thiết về: Trình tự kiểm tra hoạt động điện lực trong các lĩnh vực Tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và sử dụng điện; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm tra viên điện lực; Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện…
       Tại khóa tập huấn, các học viên nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra. Kết thúc khóa tập huấn các học viên được làm bài tra sát hạch, những học viên đạt yêu cầu được Sở Công Thương Phú Thọ cấp thẻ kiểm tra viên điện lực./.
P. TT-ĐT