Skip to main content


Hoạt động Công Thương

Thành lập ngành Công Thương

Thứ tư 24/07/2013 10:36:03
 
Đ/c: Lê Viết Hải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Công Thương