Skip to main content

Đào tạo

Nâng cao kiến thức về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến chè xanh trên địa bàn xã Long Cốc - huyện Tân Sơn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Sơn tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho học viên là chủ các cơ sở sản xuất, các lao động chế biến chè xanh, chè đen của xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

Công tác bế giảng các khoá đào tạo nghề tháng 9/2014

Tập trung triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề cho lao động tại các cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn có được việc làm sau đào tạo. Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, doanh nghiệp tuyển dụng được người lao động có tay nghề. Từ đó, góp phần nâng dần chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Bế giảng các khóa đào tạo nghề tháng 7-2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề năm 2014, ngày 03/7/2014, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Công ty TNHH Chè Hoài Trung đã tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo nghề chế biến chè xanh, chè đen cho 100 lao động tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Khai giảng đào tạo nghề sản xuất giầy cho lao động huyện Thanh Thủy

Thực hiện Quyết định số 9850/QĐ-BCT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2014. Ngày 06/6/2014 tại huyện Thanh Thủy; Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Công ty TNHH Giầy Thanh Thủy tổ chức khai giảng đào tạo nghề sản xuất giầy cho 150 học viên là lao động của huyện Thanh Thủy và các địa phương lân cận.

Công tác đào tạo nghề tháng 6-2014

Nghị quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI đã xác định: đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong đó trước hết phải thực hiện được công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn. Để đáp ứng mục tiêu chiến lược đó, yếu tố con người là quan trọng và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đất nước. Trong xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường, vấn đề đào tạo nghề có chất lượng cho nông thôn là hết sức cần thiết nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng: Đào tạo nghề tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, hướng phát triển ngành nghề quy mô nhỏ và vừa với công nghệ thích hợp là chiến lược quan trọng. Ngành nghề nông thôn phát triển sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn.

Khai giảng các khóa đào tạo nghề

Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề năm 2014, trong tháng 3 vừa qua, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Cẩm Khê, Hội LHPN huyện Tam Nông và Công ty TNHH chè Hoài Trung tổ chức 03 khóa đào tạo nghề Trồng và nhân giống nấm và nghề Chế biến chè cho 280 học viên tại các huyện Cẩm Khê, Tam Nông và Thanh Ba.

Bế giảng khóa đào tạo nghề may công nghiệp tại huyện Thanh Thủy

Triển khai Quyết định số 7768/QĐ-BCT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013. Hợp đồng số 01/HĐ-CNĐP ngày 18/3/2013 ký giữa Cục Công nghiệp địa phương và Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng Phú Thọ về việc thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2013;

Thông báo nhập học lớp Quản lý năng lượng

Căn cứ công văn số 219/CV-SCT ngày 01/4/2013 của Sở Công Thương Phú Thọ về việc tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Quản lý năng lượng.