Skip to main content

Liên hệ

 
Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp
  • Địa chỉ: số 2197, Đại Lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì, T.Phú Thọ 
  • Tel: (0210) 3841.447
  • Fax: (0210) 3841.767