Skip to main content

Tin tức & Sự kiện

Khuyến công

Thực hiện Kế hoạch số 1111/KH-SCT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Sở Công Thương Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch chương trình liên kết công nghiệp, thương mại giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh thành phố trên cả nước. Từ tháng 8/2016 đến tháng 11/2016 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển...