Skip to main content

Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 07/9/2016, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ IV đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Phạm Bích Hà – Cán bộ công tác tại phòng Hành chính – Tổng hợp.

Khuyến công

Để tiếp tục khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), nâng cao chất lượng của hoạt động khuyến công, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách làm cơ sở hành lang pháp lý cho hoạt động này.

Tiết kiệm năng lượng

Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được Bộ Công Thương cho phép mở lớp đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ sở...