Skip to main content

Khuyến công

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2018, ngày 09/11/2018 tại xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Chè Đức Tỵ tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè đen xuất...