Skip to main content

Khuyến công

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Sơn tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho học viên là chủ các cơ sở sản xuất, các lao động chế biến chè xanh, chè đen của xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

Tiết kiệm năng lượng

Ngày 12/5/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương phối hợp với Hội Nông dân huyện Thanh Ba tổ chức hội thi “Gia đình tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2017” tại huyện Thanh Ba.