Skip to main content

Tin tức & Sự kiện

Huấn luyện, kiểm tra xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

Thực hiện chương trình Hỗ trợ bồi dưỡng và đào tạo cán bộ quản lý Hợp tác xã năm 2016 vừa qua Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng đã phối hợp với Phòng Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Phú Thọ tổ chức khai giảng khóa huấn luyện, kiểm tra xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho...

Khuyến công

Để tiếp tục khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), nâng cao chất lượng của hoạt động khuyến công, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách làm cơ sở hành lang pháp lý cho hoạt động này.

Tiết kiệm năng lượng

Ngày 28/6/2016 vừa qua Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng phối hợp với Hội LHPN huyện Thanh Thủy tổ chức “Hội thi tìm hiểu kiến thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2016” tại hội trường huyện ủy Thanh Thủy.